Wat is een rookgasventilator?

Dit is een ventilator die aan het uiteinde van een schoorsteen geplaatst wordt (staal of steen), met als doel de rookgassen van een gas- of hout gestookte installatie mechanisch af te zuigen. 

Waarom plaats je een rookgasventilator?

Om te voorkomen dat rookgassen in de woning komen en om in de kachel/haard een optimale verbranding te realiseren.

Wanneer is dit meestal nodig?

Als de schoorsteen niet voldoende trekt en dit niet verandert kan worden.

Wanneer kan mijn schoorsteen niet voldoende trekken?

  • Door een te lage uitmonding. Bij een verkeerd uitmondingsgebied, denk daarbij aan beïnvloeding door gebouwen en bomen.
  • Door een verkeerd afgestelde WTW (warmte terug winning systeem), deze kan niet berekend zijn op extra luchtgebruik uit de woning door een verbrandingstoestel. In dit geval altijd overleggen met uw installateur.
  • Verkeerde diameter van het schoorsteenkanaal.
  • Te weinig beluchting (lees: luchttoevoer) naar de ruimte waar de installatie staat, dus door onderdruk. Let op, ook als een ventilator geplaatst wordt moet voorzien worden in voldoende luchttoevoer om een vacuüm te voorkomen.

Heb ik in bovenstaande gevallen altijd een schoorsteenventilator nodig?

Nee. Om te beginnen kun je proberen de situatie aan te passen / te verbeteren zonder toepassing van een ventilator. Pas als dit niet mogelijk is zou je over kunnen gaan tot het laten plaatsen van een ventilator. Overleg hiervoor met uw installateur.

Uitzondering!!!

Bij gasgestookte open toestellen/openhaarden in een woning met mechanische ventilator is altijd een ventilator verplicht. Dit als beveiliging om terugtreding van verbrandingsgassen (CO) te voorkomen.

Onder mechanische ventilatie vallen onder anderen de WTW, een afzuigkap in een open keuken en een mechanische ventilator. LAAT U INFORMEREN DOOR EEN SVG DETAILLIST.

Kan ik ook een rookgasventilator laten plaatsen als deze niet persé verplicht is?

Ja, dat kan.

Wat is hier het voordeel/nadeel van?

  • Voordeel is altijd een gelijkmatige trek die het verbrandingsproces ten goede komt en het ook mogelijk maakt zuiniger te stoken, normale schouwtrek door wind is immers niet altijd hetzelfde.
  • Nooit risico op rookterugslag (bij juist gebruik).
  • Als je een verticaal uitblazende ventilator kiest blaas je de rook recht omhoog, waardoor minder kans bestaat op rookoverlast voor de omgeving.
  • Als je even iets meer trek nodig hebt door bijv. een hardere houtsoort of omdat de kachel bijna uit is.
  • Nadelen zijn o.a. het geluid, stroomgebruik, eventuele storingen, de aanschafprijs en montage.

Als u één van bovenstaande punten herkent en uw stooksituatie wilt verbeteren, is het altijd raadzaam om een SVG detaillist te raadplegen. Zij hebben verstand van zaken en weten samen met u de juiste weg te bewandelen om tot een goede en veilige situatie te komen.

Blow it a way!!

Laat u inspireren

Een vrijstaande gaskachel

Vind een SVG-lid bij u in de buurt

SVG Leden zoeken